Фази на луната за 2023 година

Януари 2024г.
◑ Последна четвърт 04.01 в 05:30ч.
⬤ Новолуние 11.01 в 13:57ч.
◐ Първа четвърт 18.01 в 05:52ч.
ⵔ Пълнолуние  25.01 в 19:54ч.
Февруари 2024г.
◑ Последна четвърт  03.02 в 01:18ч.
⬤ Новолуние 10.02 в 00:59ч.
◐ Първа четвърт 16.02 в 17:00ч.
ⵔ Пълнолуние  24.02 в 14:30ч.
Март 2024г.
◑ Последна четвърт  03.03 в 17:23ч.
⬤ Новолуние 10.03 в 11:00ч.
◐ Първа четвърт 17.03 в 06:10ч.
ⵔ Пълнолуние  25.03 в 09:00ч.
Април 2024г.
◑ Последна четвърт  02.04 в 06:14ч.
⬤ Новолуние 08.04 в 21:20ч.
◐ Първа четвърт  15.04 в 22:13ч.
ⵔ Пълнолуние  24.04 в 02:48ч.
Май 2024г.
◑ Последна четвърт  01.05 в 14:27ч.
⬤ Новолуние 08.05 в 06:21ч.
◐ Първа четвърт  15.05 в 14:48ч.
ⵔ Пълнолуние  23.05 в 16:53ч.
◑ Последна четвърт  30.05 в 20:12ч.
Юни 2024г.
⬤ Новолуние 06.06 в 15:37ч.
◐ Първа четвърт 14.06 в 08:18ч.
ⵔ Пълнолуние 22.06 в 04:07ч.
◑ Последна четвърт 29.06 в 00:53ч.
Юли 2024г.
⬤ Новолуние 06.07 в 01:57ч.
◐ Първа четвърт 14.07 в 01:48ч.
ⵔ Пълнолуние 21.07 в 13:17ч.
◑ Последна четвърт 28.07 в 05:51ч.
Август 2024г.
⬤ Новолуние 04.08 в 14:13ч.
◐ Първа четвърт 12.08 в 18:18ч.
ⵔ Пълнолуние 19.08 в 21:25ч.
◑ Последна четвърт 26.08 в 12:25ч.
Септември 2024г.
⬤ Новолуние 03.09 в 04:55ч.
◐ Първа четвърт 11.09 в 09:05ч.
ⵔ Пълнолуние 18.09 в 05:34ч.
◑ Последна четвърт 24.09 в 21:49ч.
Октомври 2024г.
⬤ Новолуние 02.10 в 21:49ч.
◐ Първа четвърт 10.10 в 21:55ч.
ⵔ Пълнолуние 17.10 в 14:26ч.
◑ Последна четвърт 24.10 в 11:03ч.
Ноември 2024г.
⬤ Новолуние 01.11 в 14:47ч.
◐ Първа четвърт 09.11 в 07:55ч.
ⵔ Пълнолуние 15.11 в 23:28ч.
◑ Последна четвърт 23.11 в 03:27ч.
Декември 2024г.
⬤ Новолуние 01.12 в 08:21ч.
◐ Първа четвърт 08.12 в 17:26ч.
ⵔ Пълнолуние 15.12 в 11:01ч.
◑ Последна четвърт 23.12 в 00:18ч.
⬤ Новолуние 31.12 в 00:26ч.