Фази на луната за 2023 година

Януари 2023г.
ⵔ Пълнолуние  07.01 в 01.07ч.
◑ Последна четвърт 15.01 в 04.10ч.
⬤ Новолуние 21.01 в 22.53ч.
◐ Първа четвърт 28.01 в 17.18ч.
Февруари 2023г.
ⵔ Пълнолуние  05.02 в 20:28ч.
◑ Последна четвърт  13.02 в 18:00ч.
⬤ Новолуние 20.02 в 09:05ч.
◐ Първа четвърт 27.02 в 10:05ч.
Март 2023г.
ⵔ Пълнолуние  07.03 в 14:40ч.
◑ Последна четвърт  15.03 в 04:08ч.
⬤ Новолуние 21.03 в 19:23ч.
◐ Първа четвърт 29.03 в 05:32ч.
Април 2023г.
ⵔ Пълнолуние  06.04 в 07:34ч.
◑ Последна четвърт  13.04 в 12:11ч.
⬤ Новолуние 20.04 в 07:12ч.
◐ Първа четвърт  28.04 в 00:19ч.
Май 2023г.
ⵔ Пълнолуние  05.05 в 20:34ч.
◑ Последна четвърт  12.05 в 17:28ч.
⬤ Новолуние 19.05 в 18:53ч.
◐ Първа четвърт  27.05 в 18:22ч.
Юни 2023г.
ⵔ Пълнолуние  04.06 в 06:43ч.
◑ Последна четвърт  10.06 в 22:32ч.
⬤ Новолуние 18.06 в 07:39ч.
◐ Първа четвърт  26.06 в 10:51ч.
Юли 2023г.
ⵔ Пълнолуние  03.07 в 14:40ч.
◑ Последна четвърт  10.07 в 04:49ч.
⬤ Новолуние 17.07 в 21:33ч.
◐ Първа четвърт  26.07 в 01:08ч.
Август 2023г.
ⵔ Пълнолуние  01.08 в 21:33ч.
◑ Последна четвърт  08.08 в 13:29ч.
⬤ Новолуние  16.08 в 12:38ч.
◐ Първа четвърт 24.08 в 12:58ч.
ⵔ Пълнолуние  31.08 в 04:37ч.
Септември 2023г.
◑ Последна четвърт  07.09 в 01:22ч.
⬤ Новолуние  15.09 в 04:40ч.
◐ Първа четвърт 22.09 в 22:32ч.
ⵔ Пълнолуние  29.09 в 12:58ч.
Октомври 2023г.
◑ Последна четвърт  06.10 в 16:49ч.
⬤ Новолуние  14.10 в 20:55ч.
◐ Първа четвърт 22.10 в 06:30ч.
ⵔ Пълнолуние  28.10 в 23:24ч.
Ноември 2023г.
◑ Последна четвърт  05.11 в 10:38ч.
⬤ Новолуние  13.11 в 11:27ч.
◐ Първа четвърт 20.11 в 12:50ч.
ⵔ Пълнолуние  27.11 в 11:16ч.
Декември 2023г.
◑ Последна четвърт 05.12 в 07:51ч.
⬤ Новолуние 13.12 в 01:32ч.
◐ Първа четвърт 19.12 в 20:40ч.
ⵔ Пълнолуние 27.12 в 02:33ч.